Workshop

Tijd

Prijs per kind 

Prijs     p. p. 

Aandy Warhal zelfportret maken 3uur  €  20,00  €  30,00
3D decoratiemaskertjes knippen 2 uur  €  15,00  €  25,00
Doedels maken  (Knuffels) 2,5 uur  € 20,00 €  30,00
Dromenvanger maken 2,5 uur  €  20,00  €  30,00
Gips/ fossielafdrukken maken 1,5 uur  €  15,00  x 
Gympen pimpen                  
Zelf gympen meenemen
2,5 uur  €  20,00  € 30,00
Graffiti spuiten                    Alleen bij droog weer 2,5 uur  €  20,00  €  30,00
Kerstdecoraties maken 2,5 uur  €  15,00  €  25,00
Lampenkap maken of pimpen 2,5 uur  €  20,00  €  30,00
Kip- of monster van plastic zakjes 2,5 uur  €  15,00  €  25,00
Kunstprojecten 1 à 2 dagdelen €20,00  per dagdeel  €30,00   per   dagdeel
Meubels pimpen                     Zorgen voor eigen meubelstuk 2 dagdelen  x   € 30,00 per dagdeel
Papier maché vanaf 2 dagdelen €  20,00 per dagdeel  €  30,00 per dagdeel
Natuurlijk(e)kunst 2,5 uur  €  15,00  €  25,00
Mozaiek a la Gaudi 2,5 uur  €  20,00  €  30,00
Uniek persoonlijk cadeau maken 2 dagdelen €20,00  per dagdeel  € 30,00 per dagdeel
Recycle "kunst" 2,5 uur  €  15,00  €  25,00
Sierraad van fietsbanden maken 2,5 uur  €  15,00  €  25,00
Sokpoppen maken 2,5 uur  €  20,00    €  30,00
Tye & Dye en of Battik 2,5 uur  €  20,00  €  30,00
Vaas pimpen ( zelf vaas meenemen) 1,5 uur  €  15,00  €  25,00
Verzameling  in "kunstwerk" verwerken ( zorgen voor verzameling) vanaf 1 dagdeel  x   €  25,00
Wol vilten 2,5 uur  €  20,00  €  30,00
Lunch     €  10,00  €  15,00
Patat of pannenkoeken    €  5,00  x 
Taart    €  3,00  €  3,00
 • Dagdeel s'morgens van 9 uur tot 13 uur.
 • Dagdeel s'middags van 14 tot 18 uur.
 • Dagdeel s'avonds van 18 tot 23 uur.
 • Alle materialen zijn bij de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld.
 • Als de workshop op een andere lacatie dan bij Kunst & Kolder wordt gegeven komen er EU 0,19 per kilometer bij.
 • Voor boekingen voor 10 personen of meer en/of voor meerdere workshops geldt dat direct na bevestiging van overeenkomst 50% van het geoffreerde bedrag dient te worden betaald op basis van de verzonden aanbetalingfactuur.  

 • De overige 50% dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang te zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders met de organisator is overeengekomen.

 •  Indien er niet tijdig is betaald is Kunst & Kolder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. En is Kunst & Kolder gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

 • Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Kunst en Kolder:                                                                                                     Indien de annulering geschiedt binnen 10 dagen voor aanvang van de workshop 100% van de overeengekomen prijs;   

 • Indien de annulering geschiedt tot 10 dagen voor de workshop worden gemaakte kosten gedeclareerd. Deze kosten betreffen administratiekosten, eventuele     inkopen en reserveringskosten bij derden.   

 • Kunst & Kolder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van onvoorziene en niet te voorkomen omstandigheden.Kunst & Kolder is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

 •  Bij opzegging door Kunst & Kolder voor aanvang van de workshop heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van eventueel reeds betaalde gelden. Kunst & Kolder zal zich inspannen de opdrachtgever een workshop van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

 

Contact

Kunst & Kolder

Mozartlaan 113
2394GC
Hazerswoude Rijndijk
kunstenkolder@outlook.com
KvK-nummer 60888628


Tel.0653213556